• Main
  • News

T Kasih Kepada Pengetua Dan Guru Guru Sv

T Kasih Kepada Pengetua Dan Guru Guru Sv

T kasih kepada Pengetua dan Guru guru SV Juasseh di atas kesempatan menysntuni anak anak yksns.


About Us

  • Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan

    YKSNS merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan sebagai usaha untuk membantu saudara baru bagi pemantapan Akidah mereka dan juga golongan yang memerlukan.