• Main
  • News

Iftar Bersama Keluarga Kak Normah, Sambil Potong Kek

Iftar Bersama Keluarga Kak Normah, Sambil Potong Kek

Iftar bersama Keluarga Kak Normah, sambil potong kek birthday Mikail ( cucu kak normah)


About Us

  • Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan

    YKSNS merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan sebagai usaha untuk membantu saudara baru bagi pemantapan Akidah mereka dan juga golongan yang memerlukan.