• Main
  • News

Yksns:

Yksns:

YKSNS:
Moving Forward 2024

OBJEKTIF penubuhannya di bidang kebajikan dan dakwah;

Operasinya dalam menyediakan kemudahan Penginapan dan Pendidikan

Fokusnya kepada asnaf dan mereka yang berkeperluan

Cabaran

i. Kepimpinan dan Motivasi
ii. Kualiti personel, pengurusan dan kemudahan
iii. Dana Menjamin Kelangsungan
iv. Modul Pembangunan insan
v. Tenaga Kerja dan ke sukarelawan
vi. Menangani persepsi

Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan
15. 11. 2023


About Us

  • Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan

    YKSNS merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan sebagai usaha untuk membantu saudara baru bagi pemantapan Akidah mereka dan juga golongan yang memerlukan.