• Main

About Us

YKSNS merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan sebagai usaha untuk membantu saudara baru bagi pemantapan Akidah mereka dan juga golongan yang memerlukan.Follow Us

Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan
No. 1,
2 dan 3 Taman Cemerlang,
Kuala Pilah, 72000,
Malaysia.

Phone : +6064831888