• Main
  • News

2 April 2023 11 Ramadan 1444h Tel 01763742632 April 2023
11 Ramadan 1444H

Tel: 0176374263
Pjbt: 06 4831 888


About Us

  • Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan

    YKSNS merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan sebagai usaha untuk membantu saudara baru bagi pemantapan Akidah mereka dan juga golongan yang memerlukan.