• Main
  • News

Sedikit Sedutan Video Kenangan Latihan Kebakaran Yksns 2023.Sedikit sedutan video kenangan Latihan Kebakaran YKSNS 2023.


About Us

  • Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan

    YKSNS merupakan sebuah NGO yang ditubuhkan sebagai usaha untuk membantu saudara baru bagi pemantapan Akidah mereka dan juga golongan yang memerlukan.